Binding aan niet begrepen schriftelijke verklaring?

CRvB 12-5-2015. CRVB:2015:1542

Het college heeft op grond van de door appellant tegenover de handhavingsspecialist afgelegde verklaring het standpunt ingenomen dat ook aan het zorgcriterium is voldaan. Vaststaat dat dit gesprek op verzoek van appellant in de Engelse taal is gevoerd en door de handhavingspecialist in het Nederlands is opgetekend en vervolgens is ondertekend door appellant. Niet in geschil is dat appellant de Nederlandse taal onvoldoende machtig is en dat de inhoud van de verklaring voor hem zonder taalhulp niet te begrijpen was. Niet valt uit te sluiten dat de in het Nederlands opgestelde schriftelijke verklaring en de antwoorden van appellant in het Engels niet exact met elkaar overeenkomen. Juist bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een gezamenlijke huishouding luistert dit nauw, omdat de feitelijke situatie in die beoordeling van doorslaggevend belang is. [Hieruit] volgt dat op grond van de specifieke omstandigheden van dit geval aanleiding bestaat om appellant niet te houden aan [de] ondertekende verklaring.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving. Bookmark de permalink.