Beslissing op verzoek besluit ingeval van ambtshalve besluitbevoegdheid?

ABRS 30-9-2015, RVS:2015:3040: Op grond van artikel 3, eerste lid, Monumentenwet kan de minister ambtshalve onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Het bestuur van een stichting, eigenaar van een gebouw, verzoekt om aanwijzing. Het verzoek wordt afgewezen. Is sprake van een besluit? ABRS:

“Uit de hiervoor vermelde wetsgeschiedenis volgt dat artikel 3, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zo moet worden uitgelegd dat de minister uitsluitend ambtshalve onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd monument. Het is niet mogelijk een daartoe strekkende aanvraag in te dienen. De mededeling van de minister, dat geen mogelijkheid bestaat de kapel alsnog aan te wijzen als beschermd monument, is daarom, gelet ook op het bepaalde in het tweede lid van artikel 1:3 van de Awb, geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.”

 

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.