Beslissing om reeds betaalde, verbeurde dwangsom niet terug te betalen een besluit?

ABRS 13-3-2013, LJN BZ3999 aan de overtreder is een last onder dwangsom opgelegd en verbeurd. Overtreder heeft de dwangsom betaald. Enige tijd later verzoekt hij om teruggave van de betaalde dwangsom. Burgemeester en wethouders weigeren dat. Is sprake van een besluit? De Afdeling vindt van niet:

“De mededeling van het college in het besluit van 19 juli 2011, dat de reeds betaalde dwangsom niet wordt teruggestort, omdat deze verschuldigd was, brengt geen wijziging in rechten of plichten, maar behelst een weigering een feitelijke handeling te verrichten. Deze mededeling is niet gericht op rechtsgevolg. Dat het college in dat besluit heeft aangegeven te hebben besloten de reeds betaalde dwangsom niet terug te betalen, maakt niet dat deze mededeling als een besluit moet worden aangemerkt.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving. Bookmark de permalink.