Beroep van rechtswege bij artikel 6:19 Awb en derden die een belang hebben

ABRS 18-11-2015, RVS:2015:3508 Op grond van artikel 6:19, eerste lid, Awb heeft een bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Ingevolge vaste jurisprudentie van de ABRS kan worden geconcludeerd dat dit artikel in beroep alleen gevolgen heeft voor degene die het beroep heeft ingesteld, niet voor de belanghebbenden die geen beroep hebben ingesteld. In deze uitspraak komt de ABRS op deze jurisprudentie terug.
“Onder verwijzing naar de uitspraak van 24 december 2014 in zaak nr. 201310840/1/A1 overweegt de Afdeling het volgende. Het besluit van 18 maart 2014 is genomen naar aanleiding en met inachtneming van de tussenuitspraak. Bij dat besluit is de omgevingsvergunning alsnog verleend. Gelet op artikel 6:19 van de Awb, wordt het besluit van 18 maart 2014 om die reden van rechtswege geacht onderwerp te zijn van het geding bij de rechtbank. Daarbij merkt de Afdeling op dat zij, gelet op het belang van de proceseconomie en een efficiĆ«nte geschilbeslechting waartoe deze bepaling strekt, geen aanleiding meer ziet voor de in voormelde uitspraak van 19 april 2001 aangegeven beperking van die bepaling. Derhalve is beroep van rechtswege van de zijde van [appellant sub 1] tegen dit besluit ontstaan. De rechtbank had hem in de gelegenheid moeten stellen zijn zienswijze tegen het besluit van 18 maart 2014 in te dienen en eventueel daarin geformuleerde bezwaren tegen het besluit van 18 maart 2014 als de gronden van het van rechtswege ontstane beroep moeten aanmerken. De rechtbank heeft ten onrechte over dit beroep geen inhoudelijk oordeel gegeven.”

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.