Afstand 100 meter, geen zicht; belanghebbend?

ABRS 23-9-2015, RVS:2015:3001
Bij besluit van 9 oktober 2013 heeft het college aan Cantina La Bamba omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen van een bedrijfspand. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de Afdeling van oordeel dat verzoeker B. geen belanghebbende is bij het besluit van 9 oktober 2013. Daartoe wordt overwogen dat de afstand tussen het perceel van verzoeker B. en de overkapping boven de binnentuin, waarvoor bij besluit van 9 oktober 2013 omgevingsvergunning is verleend en welk onderdeel van het vergunde bouwplan het dichtst bij het perceel van verzoeker B. is gelegen, zoals ter zitting is vastgesteld, ongeveer 100 m bedraagt en verzoeker B. daarop geen zicht heeft. Verzoeker B. heeft evenmin zicht op de overige bouwwerken waarvoor bij besluit van 9 oktober 2013 omgevingsvergunning is verleend. Voorts is niet gebleken dat de ruimtelijke uitstraling van het bouwplan zodanig is dat verzoeker B. daardoor rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. In dit verband wordt mede van belang geacht dat de horeca-activiteiten op het perceel door het bouwplan niet wijzigen. Door Cantina La Bamba is ter zitting toegelicht dat de binnentuin, evenals vóór realisering van het bouwplan, wordt gebruikt als terras en rookruimte, hetgeen door het college is bevestigd. Voorts is toegelicht dat het houden van feesten in de binnentuin, vanwege de bouwkundige inrichting daarvan, niet mogelijk is. Dit betekent dat de door verzoeker B. gestelde overlast door het houden van feesten in het bedrijfspand niet het gevolg is van de bij besluit van 9 oktober 2013 verleende omgevingsvergunning

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.