Bestuursrechtelijke opleidingen op maat

De juridische werkelijkheid in het bestuursrecht wordt almaar complexer. Nieuwe ontwikkelingen in de Algemene wet bestuursrecht, nieuwe wetgeving in het sociaal domein en toenemende verstrengeling van bestuursrecht en privaatrecht of strafrecht maken dat de behoefte aan actuele juridische kennis in de organisatie toeneemt.

Het cursusaanbod van bestuursopleidingen.nl bestaat uit in-huis-cursussen Algemene wet bestuursrecht, basis. Doelgroepen zijn medewerkers van bestuursorganen, bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeenten, provincies en waterschappen, die onlangs zijn gestart.

Opleidingen Jeugdwet op maat

Daarnaast omvat het cursusaanbod cursussen op het gebied van de Jeugdwet. Er zijn verschillende cursussen voor jeugdconsulenten, medewerkers van instellingen op het gebied van jeugdhulp en jeugdzorg, juristen bezwaar en beroep en verdieping. De Jeugdwet kan, naar keuze, zowel vanuit het bestuursrechtelijke kader als uit het civielrechtelijke kader worden geboden.

In overleg met de docent stelt u een cursusprogramma samen. De lijnen zijn kort en dat komt de kwaliteit (en de prijs) van de cursus alleen maar ten goede.

BlogsĀ 

Tenslotte is een aantal blogs gepubliceerd waarin vanuit de bestuursrechtelijke hoek naar ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de Jeugdwet wordt gekeken. De meest recente blogs kunt u lezen door hiernaast op de betreffende link te klikken.